เทคนิคการผลิต
Production Technic

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตคุณภาพ
Production Technic

ส้ม

บำรุงต้นให้สมบูรณ์ ฟื้นสภาพต้นหลังเก็บเกี่ยว

ระยะฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว ช่วยบำรุง ฟื้นฟู ต้น ใบ และราก ให้กลับมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

เพิ่มการสะสมแป้งและน้ำตาล สำหรับใช้ในการออกดอก

เร่งการสะสมอาหาร เพิ่มความสมบูรณ์ของใบและยอด ให้พร้อมก่อนการออกดอก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

กระตุ้นการแตกตาดอก

กระตุ้นให้ตาดอกที่มีความพร้อม ผลิออกมาพร้อมกันทั้งต้น บำรุงให้มีสภาพสมบูรณ์ พร้อมต่อการผสมเกสรในระยะต่อไป

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ช่วยในการผสมเกสร เพิ่มการติดผล

เพิ่มความสมบูรณ์และแข็งแรงให้กับเกสรเพศผู้ ช่วยให้ติดผลเล็กได้ดียิ่งขึ้น ลดการหลุดร่วงของดอกและผล

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

กระตุ้นการสร้างผล ลดปัญหาการหลุดร่วง

เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับผลเล็ก ป้องกันและลดการหลุดร่วงของผล

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ขยายขนาดผล ลดปัญหาผลแตก บำรุงส้มให้สมบูรณ์

บำรุงผลและขยายขนาด ทรงสวย ไม่บิดเบี้ยว ป้องกันผลแตก และลดการหลุดร่วงของผล

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

เพิ่มรสชาติ น้ำหนักดี เนื้อแน่น ใส้ไม่กลวง

บำรุงและช่วยขยายผลอย่างสมดุล ผิวสวย เนื้อแน่น น้ำหนักดี เพิ่มความหวาน รสชาติดี ป้องกันผลแตก ไส้กลวง และลดการหลุดร่วงของผล

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

Image

ค้นหาผลิตภัณฑ์

เลือกผลิตภัณฑ์ตามประเภท หรือ พืชที่ปลูก