เทคนิคการผลิต
Production Technic

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตคุณภาพ
Production Technic

พริก

ระยะเพาะกล้าก่อนย้ายปลูก

เร่งการแตกรากตั้งต้นเร็ว

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะเร่งต้น

เร่งการเจริญเติบโตแตกจริงโตทุกส่วน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะดอกและติดผลอ่อน


ลดการหลุดร่วงของดอกและลดผลบิดเบี้ยวขยายขั้ว

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะขยายขนาดผล

ขยายลูก เร่งผล เร่งเม็ด สร้างเปลือกหนา

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิต

ขั้วเหนียว ขยายรูป สร้างเปลือกหนา

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะฟื้นต้นหลังเก็บผล

เร่งการแตกยอด แตกก้านใหม่ เปิดตาดอก บำรุงกิ่งและลำต้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

Image

ค้นหาผลิตภัณฑ์

เลือกผลิตภัณฑ์ตามประเภท หรือ พืชที่ปลูก