เทคนิคการผลิต
Production Technic

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตคุณภาพ
Production Technic

แตงโม

ย้ายกล้า-ลงปลูก

ระยะเวลา 1-7 วัน
เร่งการแตกรากอ่อน บำรุงยอดอ่อน และใบอ่อน ที่เริ่มผลิขึ้นมาให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรง ป้องกันอาการยอดอ่อนไหม้

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

เร่งเถา-เร่งต้น

ระยะเวลา 8-20 วัน
เร่งการแตกรากอ่อนอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้สามารถหาอาหารได้ดี บำรุงใบอ่อน และยอดอ่อน ให้มีความสมบูรณ์ ป้องกันอาการยอดอ่อนไหม้ เร่งเถาและต้นให้แข็งแรง และทำให้ใบเขียว หนามากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ก่อนดอกบาน

ระยะเวลา 21-27 วัน
เร่งการสะสมอาหาร เพิ่มความสมบูรณ์ของใบและยอด ให้พร้อมก่อนการออกดอก ติดผล

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ช่วงการติดลูกเล็ก

ระยะเวลา 28-32 วัน
เพิ่มความแข็งแรงให้เกสรเพศผู้ ทำให้ติดผลได้ดียิ่งขึ้น และลดการหลุดร่วงของผล บำรุงผลเล็กให้มีความสมบูรณ์ ขยายขนาด ทรงสวย ไม่บิดเบี้ยว ป้องกันผลแตก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ช่วงเร่งลูก-สร้างเนื้อ

ระยะเวลา 33-50 วัน
ขยายลูกในช่วงแรก เพิ่มน้ำหนัก ป้องกันผลแตก ไส้กลวง และอาการก้นผลเน่า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ขยายลูกก่อนเก็บเพิ่มความหวาน

ระยะเวลา 51-60 วัน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

Image

ค้นหาผลิตภัณฑ์

เลือกผลิตภัณฑ์ตามประเภท หรือ พืชที่ปลูก