เทคนิคการผลิต
Production Technic

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตคุณภาพ
Production Technic

เมล่อน

ต้นกล้าถึงย้ายกล้า 5 วัน

เร่งการแตกรากอ่อน บำรุงยอดอ่อน และใบอ่อน ที่เริ่มผลิขึ้นมาให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรง ป้องกันอาการยอดอ่อนไหม้

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะสร้างเถา

เร่งการแตกรากอ่อนอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้สามารถหาอาหารได้ดี บำรุงใบอ่อน และยอดอ่อน ให้มีความสมบูรณ์ ป้องกันอาการยอดอ่อนไหม้ เร่งเถาและต้นให้แข็งแรง และทำให้ใบเขียว หนามากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะก่อนดอกบาน

เร่งการสะสมอาหาร เพิ่มความสมบูรณ์ของใบและยอด ให้พร้อมก่อนการออกดอกและติดผล เพิ่มความแข็งแรงให้เกสรเพศผู้ ทำให้ติดผลได้ดียิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะติดลูกเล็ก

เพิ่มความแข็งแรงให้เกสรเพศผู้ ทำให้ติดผลได้ดียิ่งขึ้น และลดการหลุดร่วงของผล บำรุงผลเล็กให้มีความสมบูรณ์ ขยายขนาด ทรงสวย ไม่บิดเบี้ยว ป้องกันผลแตก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะขยายลูกเล็ก

ขยายลูก เพิ่มน้ำหนัก ป้องกันผลแตก ใส้กลวง และอาการก้นผลเน่า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะเพิ่มน้ำหนักลูก

ขยายลูกและเพิ่มน้ำหนักอย่างต่อเนื่อง เคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบมาสะสมที่ผล ช่วยให้เพิ่มความหวานให้มากยิ่งขึ้น ช่วยพัฒนาสีเนื้อผลให้เข้มและสดใส ป้องกันผลแตก และอาการก้นผลเน่า ก่อนการเก็บเกี่ยว

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

Image

ค้นหาผลิตภัณฑ์

เลือกผลิตภัณฑ์ตามประเภท หรือ พืชที่ปลูก