เทคนิคการผลิต
Production Technic

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตคุณภาพ
Production Technic

มะม่วง

ระยะฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว

ระยะฟื้นต้น หลังจากทำการเก็บเกี่ยว และหลังการตัดแต่งกิ่ง ช่วยบำรุง ฟื้นฟู ต้น ใบ และราก สร้างความสมบูรณ์ให้กับตายอด เพื่อกระตุ้นและชักนำให้ยอดและใบผลิพร้อมกัน (ดึงใบอ่อน) ได้ยอดใหม่ที่สมบูรณ์ทั้งต้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะบำรุงต้น ขยายใบหนา

บำรุงใบอ่อนที่เริ่มผลิขึ้นมา ให้มีความสมบูรณ์ แข็งแรง และทำให้ใบหนามากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะใบเพสลาด

เร่งการสะสมอาหาร เพิ่มความสมบูรณ์ของใบและยอด ให้พร้อมก่อนการราดสาร

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะดึงดอก บำรุงช่อดอก

กระตุ้นให้ตาดอกที่มีความพร้อม ผลิออกมาพร้อมกันทั้งต้น เพื่อความสะดวกในการจัดการสวน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะบำรุงช่อดอก (ก้างปลา)

สร้างความสมบูรณ์ให้กับช่อดอก ยืดช่อดอกให้ยาว เพิ่มความสมบูรณืให้กับเกสรดอกมะม่วง ช่วยให้ติดผลเล็กได้ดียิ่งขึ้น ป้องกันและลดการหลุดร่วงของดอก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะบำรุงผล (เท่าหัวไม้ขีด)

บำรุงผลเล็กให้มีความสมบูรณ์ ขยายขนาด ทรงสวย ไม่บิดเบี้ยว ป้องกันผลแตก และลดการหลุดร่วงของผล

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะบำรุงผล

บำรุงและช่วยขยายผลอย่างสมดุล ผิวสวย ป้องกันผลบิดเบี้ยว ป้องกันผลแตก และลดการหลุดร่วงของผล

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะขยายขนาดผล (หลังห่อผล)

บำรุงระยะหลังการห่อผล ช่วยให้ขยายขนาด เพิ่มน้ำหนัก รูปทรงสวย ผิวสวย เพิ่มความหวาน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

Image

ค้นหาผลิตภัณฑ์

เลือกผลิตภัณฑ์ตามประเภท หรือ พืชที่ปลูก