เทคนิคการผลิต
Production Technic

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตคุณภาพ
Production Technic

ลำไย

ระยะฟื้นต้น แตกกิ่ง แตกใบอ่อน

ระยะฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว หลังการแตกกิ่ง ช่วงแตกใบอ่อน เพื่อกระตุ้นและชักนำการแตกใบอ่อนของลำไยให้แทงยอดพร้อมกันและได้ยอดใหม่ที่สมบูรณ์ทั้งต้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะสะสมอาหาร

ระยะสะสมอาหาร (ก่อนราดสาร 1 เดือน) เพื่อเร่งการสะสมอาหารให้พร้อมก่อนการออกดอก เพิ่มปริมาณดอกให้มากขึ้น ทำให้ช่อดอกสมบูรณ์ แข็งแรง ลดอาการใบแซมช่อดอก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะแทงช่อดอก

ระยะแทงช่อดอก (หลังราดสาร) เพื่อยืดช่อดอกให้ยาว เพิ่มความแข็งแรงให้กับเกสรลำไยในช่วงก่อนดอกบาน และลดการสลัดดอกทิ้งจากสภาวะอากาศที่ไม่เหมาะสม

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะบำรุงดอก

ระยะบำรุงดอกเพิ่มความสมบูรณ์ของช่อดอก ช่อดอกอ้วนอวบ เพิ่มปริมาณดอก อัตราการติดผลผลิตสูง

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะติดผลอ่อน

ขยายลูกเล็ก สร้างความแข็งแรงของเปลือก ป้องกันลูกแตก ลดการหลุดร่วงของผล

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

สร้างเนื้อ ขยายผล

เพื่อบำรุงและช่วยขยายลูก ป้องกันการเกิดอาการลูกหิน ทำให้ลูกสมบูรณ์

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

สร้างเนื้อ เพิ่มความหวาน เพิ่มน้ำหนัก

สร้างเนื้อก่อนการเก็บเกี่ยว ลูกใหญ่ได้น้ำหนัก ช่วยเพิ่มความหวาน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

Image

ค้นหาผลิตภัณฑ์

เลือกผลิตภัณฑ์ตามประเภท หรือ พืชที่ปลูก