เทคนิคการผลิต
Production Technic

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตคุณภาพ
Production Technic

มันเทศ

ระยะก่อนปลูก

แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปลูก
เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับท่อนพันธุ์มันเทศ เร่งการแตกรากอ่อน และใบอ่อน

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะบำรุงเถาและใบ

อายุ 10-30 วัน หลังปลูก
เร่งการแตกรากอ่อนอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้สามารถหาอาหารได้ดี บำรุงใบอ่อน และยอดอ่อน ให้มีความสมบูรณ์ เร่งเถาและต้นให้แข็งแรง และทำให้ใบเขียว หนาตั้งแต่โคนจนถึงยอด

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะเริ่มลงหัว-ขยายขนาดหัว

อายุ 30-90 วัน หลังปลูก
เร่งการลงหัว และขยายหัวให้ใหญ่ขึ้น เพิ่มความสมบูรณ์ของใบและยอดให้สังเคราะห์แสงได้ดี ขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะก่อนการเก็บเกี่ยว

อายุ 90-120 วัน หลังปลูก
ขยายขนาดหัวและเพิ่มน้ำหนักอย่างต่อเนื่อง เคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบมาสะสมที่ผล ช่วยให้เพิ่มความหวาน เร่งแป้งให้มากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

Image

ค้นหาผลิตภัณฑ์

เลือกผลิตภัณฑ์ตามประเภท หรือ พืชที่ปลูก