เทคนิคการผลิต
Production Technic

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตคุณภาพ
Production Technic

ขนุน

ระยะบำรุงต้น

บำรุงและฟื้นต้นหลังจากทำการเก็บเกี่ยว ช่วยฟื้นฟู ต้น ใบ และราก สร้างความสมบูรณ์ให้กับยอด เพื่อกระตุ้นและชักนำให้ยอดและใบใหม่ มีความสมบูรณ์ทั้งต้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะสร้างดอก

กระตุ้นให้ตาดอกที่มีความพร้อม ผลิออกมา เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับเกสร ช่วยให้ติดผลเล็กได้ดียิ่งขึ้น บำรุงผลเล็กให้มีความสมบูรณ์ ขยายขนาด ทรงสวย ไม่บิดเบี้ยว ป้องกันผลแตก และลดการหลุดร่วงของผล

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะขยายขนาดผล

ขยายขนาดผลให้ใหญ่ เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มความหวาน รูปทรงสวย ผิวสวย ป้องกันลูกแตก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะก่อนเก็บเกี่ยว

เพิ่มน้ำหนักและเพิ่มความหวานหอมอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้เนื้อผลหนาและกรอบ บำรุงให้รูปทรงสวย ผิวสวย ป้องกันลูกแตก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

Image

ค้นหาผลิตภัณฑ์

เลือกผลิตภัณฑ์ตามประเภท หรือ พืชที่ปลูก