เทคนิคการผลิต
Production Technic

เทคนิคการเพิ่มผลผลิตคุณภาพ
Production Technic

ทุเรียน

ระยะใบอ่อน

ระยะฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียน ช่วยบำรุง ฟื้นฟู ต้น ใบ และราก ให้มีความสมบูรณ์ กระตุ้นและชักนำให้ยอดและใบผลิพร้อมกัน (เร่งใบอ่อน) ได้ยอดใหม่ที่สมบูรณ์ทั้งต้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะใบเพสะลาด

บำรุงให้มีความสมบูรณ์ ขยายใบให้ใหญ่ แข็งแรง เร่งใบให้แก่ และทำให้ใบหนามากยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะสะสมอาหาร

เร่งการสะสมอาหาร เพิ่มความสมบูรณ์ของใบและยอด ให้พร้อมก่อนการออกดอก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะเหยียดตีนหนู

กระตุ้นให้ตาดอกที่มีความพร้อม ผลิออกมาพร้อมกันทั้งต้น และเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับเกสรดอกทุเรียน ช่วยให้ติดผลได้ดียิ่งขึ้น ป้องกันและลดการหลุดร่วงของดอก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะหางแย้ไหม้

สร้างความสมบูรณ์ให้กับช่อดอก ยืดช่อดอกให้ยาว เพิ่มดอกให้ใหญ่ ป้องกันและลดการหลุดร่วงของดอก

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะติดลูกเล็ก

บำรุงผลเล็กให้มีความสมบูรณ์ ขยายขนาด ทรงสวย ไม่บิดเบี้ยว ป้องกันผลแตก และลดการหลุดร่วงของผล (ขั้วเหนียว)

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะขยายขนาดผล

บำรุงและช่วยขยายผล ป้องกันผลบิดเบี้ยว รูปทรงดี ป้องกันผลแตก และลดการหลุดร่วงของผล

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

ระยะก่อนเก็บเกี่ยว

ขยายขนาดพู เพิ่มน้ำหนัก รูปทรงสวย ผิวสวย เพิ่มความหวาน รสชาติดี

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ :

Image

ค้นหาผลิตภัณฑ์

เลือกผลิตภัณฑ์ตามประเภท หรือ พืชที่ปลูก