คัลโปร

ปุ๋ยน้ำและฮอร์โมน

ป้องกันการขาดธาตุแคลเซียมและโบรอน ช่วยในการแบ่งเซลล์ ส่งเสริมการงอกของเกสรเพศผู้ ช่วยให้งอกเข้าไปผสมกับไข่ของเกสรเพศเมีย ช่วยเพิ่มปริมาณการติดผลต่อช่อ รวมทั้งขยายขนาดของผล และสามารถป้องกันไม่ให้ผล เถา หรือฝักแตก ทำให้เนื้อแน่น ป้องกันแกนไส้นิ่ม รสชาติและสีดีขึ้น ช่วยในการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบ ลำต้น มาสู่ผลและเมล็ด ผลมีการพัฒนาเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ ลดปัญหาการหลุดร่วงได้

N
0
P
0
K
0

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ | ไฮโดรโพนิกส์

ขนาดบรรจุ :

  • 500 ซีซี
  • 1 ลิตร
  • 4 ลิตร
  • 18 ลิตร

ธาตุอาหารอื่นๆ :

  • แคลเซียม 7 %
  • โบรอน 0.4 %

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง