สตีทโฟล โบรอน เอสพี

ธาตุอาหารพืช ละลายน้ำง่าย ดูดซึมไว

ธาตุอาหารรอง-เสริม

ธาตุโบรอน 17 เปอร์เซ็นต์ ในรูปของสาร POLYBORATE สีขาว ละลายน้ำดี ช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของผนังเซลล์ ป้องกันผลแตก แกนไส้กลวง ขยายขนาดผล เนื้อแน่น และช่วยในการงอกของละอองเรณูจึงทำให้พืชติดผลได้ดีขึ้น ลดการหลุดร่วง ขั้วเหนียว เพิ่มผลผลิตต่อไร ใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด

N
0
P
0
K
0

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ | ไฮโดรโพนิกส์

ขนาดบรรจุ :

  • 100 กรัม
  • 500 กรัม
  • 12 กิโลกรัม

ธาตุอาหารอื่นๆ :

  • โบรอน 17 %

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว