ดีสโซลวีน ซิงค์ อีดีทีเอ

ธาตุอาหารรอง-เสริม

ธาตุสังกะสี (ZINC) ในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น 14 เปอร์เซ็นต์ เนื้อสีขาว ละลายน้ำดี ช่วยป้องกันการขาดธาตุสังกะสีในพืช โดยเฉพาะพืชที่ปลูกในดินด่าง ดินปูน ดินแน่นทึบ และดินที่มีฟอสฟอรัสมากเกินไป ช่วยป้องกันโรคใบแก้วของส้มและมะนาว ผลิตด้วยกรรมวิธี ฟรีซดราย (FREEZ DRIED) ทำให้มีความบริสุทธิ์สูง ช่วยนำประจุอิออนของธาตุอาหารให้แทรกซึมเข้าสู่รากฝอย และปากใบพืชได้ง่ายและรวดเร็ว พืชจึงสามารถนำไปใช้ได้ทันที เหมาะสำหรับการฉีดพ่นทางใบ ทางระบบน้ำหยด และปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์

N
0
P
0
K
0

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ | ไฮโดรโพนิกส์

ขนาดบรรจุ :

  • 50 กรัม
  • 100 กรัม
  • 500 กรัม
  • 1 กิโลกรัม
  • 25 กิโลกรัม

ธาตุอาหารอื่นๆ :

  • สังกะสี 14 %

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว