12-0-45 โพแทสเซียมไนเตรท

ปุ๋ยเม็ด

ปุ๋ยเม็ดคุณภาพสูงจาก SQM ประเทศชิลี ผู้ผลิตปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรทจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลก สามารถละลายน้ำได้ดี แตกตัวให้ไนเตรทไนโตรเจนและโพแทสเซียมในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ใช้ได้ดีในดินทุกสภาพ เหมาะกับพืชในช่วงหลังติดผลจนถึงก่อนเก็บเกี่ยว ช่วยเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบมายังแหล่งสะสมอาหาร (หัว ดอก ผล) เพื่อช่วยเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้น สะสมน้ำตาล สะสมแป้ง ทำให้รสชาติดี สีสันสดใส เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและแมลงศัตรูพืช ใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด

N
12
P
0
K
45

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 25 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว