ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 16-16-16

สูตรบำรุงต้น ดอก และใบ อย่างสมดุล

ปุ๋ยระบบน้ำ

ปุ๋ยคุณภาพสูตรเสมอ สำหรับบำรุงทุกส่วนของพืชอย่างสมดุล สร้างความพร้อมให้กับพืชให้สามารถเจริญเติบโตได้ดี ช่วยในการออกดอก ติดผล ขยายลูก เพิ่มคุณภาพของผลผลิต สามารถใช้ได้ทั้งฉีดพ่นทางใบ ปล่อยกับระบบน้ำ และหว่านทางดิน ละลายน้ำดี พืชดูดซึมไว เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด

N
16
P
16
K
16

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 1 กิโลกรัม
  • 25 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว