ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 12-10-18

สูตรเพิ่มความสมบูรณ์ของดอก ขยายขนาดผล

ปุ๋ยระบบน้ำ

ช่วยเร่งการสร้างเซลล์เนื้อเยื่อและให้พลังงานกับพืชในช่วงออกดอกและติดผล เสริมสร้างความสมบูรณ์ของดอก ทำให้ผลผลิตใหญ่ได้ขนาด ผิวสวย เนื้อดี สามารถใช้ได้ทั้งฉีดพ่นทางใบ ปล่อยกับระบบน้ำ และหว่านทางดิน ละลายน้ำได้ดี พืชดูดซึมไว ใช้ได้ดีในพืชทุกชนิด โดยเฉพาะผักกินผล และไม้ผล

N
12
P
10
K
18

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 1 กิโลกรัม
  • 25 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว