บีม-กรีน

ปุ๋ยขายดี

สูตรพิเศษเร่งการสร้างเนื้อ เข้าสี ขยายขนาดผล ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต โดยไม่ทำให้ต้นทรุดโทรมภายหลังการเก็บเกี่ยว

N
13
P
5
K
35

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล

ขนาดบรรจุ :

  • 1 กิโลกรัม
  • 5 กิโลกรัม

ธาตุอาหารอื่นๆ :

  • โบรอน 0.01 %
  • เหล็ก 0.1 %

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว