ชาลีเฟรท 13-5-35

อาหารพืชเข้มข้น ช่วยการสร้างเนื้อ เข้าสี เพิ่มความหวานและน้ำหนัก

ปุ๋ยขายดี

ปุ๋ยสูตรพิเศษเร่งการสร้างเนื้อ เข้าสี ขยายขนาดผล ปรับปรุง คุณภาพผลผลิต โดยไม่ทำให้ต้นทรุดโทรมภายหลังการเก็บเกี่ยว

N
13
P
5
K
35

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 1 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง