นิวตริไซ 16-21-27+TE

สูตรขยายขนาดผล เพิ่มผลผลิต

ปุ๋ยพ่นทางใบ

บำรุงต้นและราก ช่วยให้ต้นโตไว แข็งแรง ทนทานโรค เร่งการออกดอกและติดผล เพิ่มการสะสมอาหาร ผลผลิตได้น้ำหนักดี

N
16
P
21
K
27

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 1 กิโลกรัม
  • 5 กิโลกรัม
  • 25 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว