นิวตริไซ 12-3-42+TE

สูตรขยายลูก เร่งการออกดอก

ปุ๋ยพ่นทางใบ

สูตรพิเศษที่มีไนโตรเจนและโพแทสเซียมสูง ช่วยให้ต้นโตไวแข็งแรง เร่งดอก เพิ่มการติดดอก ติดผล ขยายขนาด ทำให้ผลผลิตมีน้ำหนักและคุณภาพสูงขึ้น

N
12
P
3
K
42

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 1 กิโลกรัม
  • 5 กิโลกรัม
  • 25 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง