นิวตริไซ 15-30-15+TE

สูตรสะสมอาหารก่อนการออกดอก

ปุ๋ยพ่นทางใบ

สูตรช่วยสะสมอาหารก่อนการออกดอกเพื่อให้พืชสร้างตาดอก เร่งการออกดอกให้พร้อมกันทั้งต้น เพิ่มจำนวนดอก เสริมสร้างความสมบูรณ์ของดอก และส่งเสริมการสร้างราก ช่วยให้พืชหาอาหารได้ดีขึ้น ใช้ได้ดีในพืชทุกชนิด

N
15
P
30
K
15

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 1 กิโลกรัม
  • 5 กิโลกรัม
  • 25 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว