นิวตริไซ 20-20-20+TE

สูตรบำรุงลูกเล็ก ฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว

ปุ๋ยพ่นทางใบ

ปุ๋ยสูตรเสมอที่มีธาตุอาหารหลักและอาหารเสริมที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างครบถ้วน ทำให้การเจริญของต้น ใบ และราก เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ช่วยฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว เตรียมความพร้อมก่อนการออกดอกในไม้ดอกทั่วไป บำรุงลูกเล็กในไม้ผล

N
20
P
20
K
20

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 1 กิโลกรัม
  • 5 กิโลกรัม
  • 25 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว