โปร 10-50-10+TE

ปุ๋ยพ่นทางใบ

สูตรฟอสฟอรัสสูง ช่วยสร้างสารให้พลังงานในพืช เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพืชที่ต้องการเร่งการแตกรากใหม่หลังการย้ายปลูกและเร่งการสร้างดอก โดยเฉพาะไม้ผล ผักกินผล ไม้ดอกไม้ประดับและกล้วยไม้

N
10
P
50
K
10

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 1 กิโลกรัม
  • 5 กิโลกรัม
  • 20 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว