โปร 20-20-20+TE

ปุ๋ยพ่นทางใบ

สูตรเสมอใช้เร่งการเจริญเติบโตอย่างสมดุลของลำต้น ใบ ดอก ในพืชทุกชนิด และยังช่วยเร่งการเจริญเติบโตในพืชที่ปลูกแบบไม่ใช้ดิน และต้องการอาหารทางใบอย่างมากโดยเฉพาะกล้วยไม้

N
20
P
20
K
20

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 1 กิโลกรัม
  • 5 กิโลกรัม
  • 20 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง