11-0-0 (แมกนีเซียมไนเตรท)

แม่ปุ๋ย

ผลิตด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบพิเศษให้มีความบริสุทธิ์สูง ช่วยแก้ปัญหาต้นโทรมหลังการเก็บเกี่ยว เร่งการสร้างคลอโรฟิลด์ของพืช เพิ่มประสิทธิภาพในการปรุงอาหารพืช ช่วยเร่งให้ใบแก่เร็วขึ้น ป้องกันการขาดแมกนีเซียม ทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

N
11
P
0
K
0

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ | ไฮโดรโพนิกส์

ขนาดบรรจุ :

  • 1 กิโลกรัม
  • 25 กิโลกรัม

ธาตุอาหารอื่นๆ :

  • แมกนีเซียม 15.6 %

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว