โปรมีล่า

สารเคมีช่วยเพิ่มผลผลิต

ปุ๋ยน้ำและฮอร์โมน

สารช่วยลงหัวในพืชหัว เช่น หอม กระเทียม มันฝรั่ง มันเทศ เผื่อ แห้ว ขิง เป็นต้น ช่วยเพิ่มขนาด น้ำหนักและคุณภาพของผลผลิต นอกจากนี้ยังช่วยในการสะสมอาหารก่อนเกิดตาดอกในไม้ผล และช่วยให้ติดผลดก ลดการหลุดร่วง

N
0
P
0
K
0

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล

ขนาดบรรจุ :

  • 100 ซีซี
  • 500 ซีซี

ธาตุอาหารอื่นๆ :

  • โมโนแซ็กคาไรด์ 20 % w/v
  • กรดอะมิโน 30 % w/v

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง