ชาลีเฟอร์ติ เอ็กซ์ซีรีส์ 30-5-5

ปุ๋ยระบบน้ำ

ปุ๋ยระบบน้ำสูตรไนโตรเจนสูง ช่วยในการบำรุงราก ลำต้น และใบ ให้มีการเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ในช่วงแรกของการเจริญ ช่วยเร่งการเจริญและแตกใบใหม่ในช่วงฟื้นต้นหลังเก็บเกี่ยว สามารถใช้ได้ทั้งฉีดพ่นทางใบ ปล่อยกับระบบน้ำ และหว่านทางดิน ละลายน้ำดี พืชดูดซึมไปใช้ได้ไว ใช้ได้ดีในพืชทุกชนิด

N
30
P
5
K
5

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 25 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว