Ultrasoline 13-0-46 (โพแทสเซียมไนเตรท)

แม่ปุ๋ย

ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท ผสมธาตุไอโอดีน จากบริษัท SQM ประเทศชิลี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตโพแทสเซียมจากธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดของโลก สามารถละลายได้ดีในน้ำทุกชนิด ไม่มีตะกอนหรือสารตกค้าง พืชดูดซึมไปใช้ได้ดี ธาตุไอโอดีนช่วยให้พืชแตกรากได้ดี และทนทานต่อความเครียดจากสภาพแวดล้อมทั้งร้อนและหนาวได้ดีมากยิ่งขึ้น ฉีดพ่นในระยะตาดอกเริ่มเต่งเพื่อกระตุ้นการแตกตาดอกทำให้ออกดอกพร้อมกัน มีปริมาณธาตุโพแทสเซียมสูง ช่วยเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากแหล่งผลิต (ใบ) ไปยังแหล่งสะสมอาหารของพืช (ดอก ผล หรือหัวไต้ดิน) ช่วยในการลงหัว เพิ่มปริมาณแป้ง เพิ่มความหวาน เพิ่มขนาด และสีสัน ใช้ได้ดีในพืชทุกชนิด

N
13
P
0
K
46

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ | ไฮโดรโพนิกส์

ขนาดบรรจุ :

  • 1 กิโลกรัม
  • 25 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว