ไอเพอเรน 11-44-11

เทคโนโยลี IPE จากประเทศเนเธอร์แลนด์

ปุ๋ยขายดี

ปุ๋ยสูตรช่วยพัฒนาระบบราก และสะสมอาหารช่วงก่อนออกดอก

ผลิตด้วย IPE Technology จากประเทศเนเธอร์แลนด์

ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์พิเศษช่วยปลดปล่อยฟอสฟอรัสในดินให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง

จึงช่วยประหยัดปุ๋ย ลดการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตได้ถึง 30%

ออกแบบให้ละลายน้ำได้ดีเยี่ยม จึงสามารถใช้ได้ทั้งการฉีดพ่นทางใบ และปล่อยทางระบบน้ำหยด

ใช้ได้ดีในพืชทุกชนิด ดินและน้ำทุกสภาพ

N
11
P
44
K
11

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 1 กิโลกรัม
  • 25 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว