วีเจททอล กรีน

สารชีวภาพเพื่อการเจริญเติบโตของพืช

ปุ๋ยน้ำและฮอร์โมน

วีเจททอล กรีน เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการโปรตีนไฮโดรไลซีสและกรดอมิโนอิสระ

ประกอบไปด้วย กรดซีทิน กลูซิน กลูตามิค และทริพโตเฟน สารเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดและกระตุ้นการสังเคราะห์แสงในพืช ดังนั้นจึงเป็นตัวเสริมการเจริญเติบโตของพืช

วีเจททอล กรีน มีทริพโตเฟน ซึ่งจะเป็นตัวก่อให้เกิดกรดอินโดแลคทิค ซึ่งช่วยให้พืชสร้างกรดสร้างกรดออกซินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สำคัญของพืช ในการช่วยออกดอก ขยายขั้ว

ใช้ได้ในระยะที่พืชกำลังเติบโตในช่วงเวลาที่พืชเกิดอาการเครียดจัด เนื่องจากสภาพที่ร้อนจัด เย็นจัด ฟ้าปิดและขาดแสงแดดในการสังเคราะห์อาหาร และในช่วงที่พืชขาดธาตุอาหารเป็นต้น

มีคุณสมบัติเป็นตัวนำพาที่ดีและควรหลีกเลี่ยงการใช้ วีเจททอล กรีน ร่วมกับสารประกอบเคมีกลุ่มทองแดง

N
0
P
0
K
0

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ | ไฮโดรโพนิกส์

ขนาดบรรจุ :

  • 1 ลิตร

ธาตุอาหารอื่นๆ :

  • กรดอะมิโน 40% w/v
  • อินทรีย์วัตถุ 9% w/v

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง