ไบโอสตาร์

สารชีวภาพช่วยพัฒนาระบบรากและการสร้างดอก

ปุ๋ยน้ำและฮอร์โมน

ไบโอสตาร์ ประกอบด้วย : น้ำตาลโพลีแซคคาไรด์ โปรตีน โพลีเปปไทด์ กรดอะมิโนกรดฮิวมิค และวิตามิน

ไบโอสตาร์ ช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการเจริญของราก (ผลจากการทำงานของกรดฮิวมิคและน้ำตาลโพลีแซคคาไรด์)

สารชีวภาพที่เป็นส่วนประกอบใน ไบโอสตาร์ ช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับการพัฒนาระบบรากและกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน (เป็นผลมาจากการทำงานของกรดอะมิโน โปรตีน น้ำตาลโพลีแซคคาไรด์) ทำให้เร่งการเจริญของราก ช่วยให้ติดผลมากยิ่งขึ้น และขนาดผลสม่ำเสมอ

กรดฮิวมิคใน ไบโอสตาร์ ช่วยกระตุ้นการสร้างจุลินทรีย์ในดินที่ใช้ในการกำจัดไส้เดือนฝอย

N
0
P
0
K
0

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ | ไฮโดรโพนิกส์

ขนาดบรรจุ :

  • 1 ลิตร

ธาตุอาหารอื่นๆ :

  • กรดอะมิโน 20 % w/v
  • อินทรีย์วัตถุ 6% w/v

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว