ชาลีเฟรท 10-0-4

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตรบำรุงพืช บำรุงดิน

ปุ๋ยเม็ด

นวัตกรรมใหม่ของปุ๋ยเคมีอินทรีย์ เพื่อเพิ่มผลผลิต ใช้ง่าย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มากด้วยอินทรีย์วัตถุที่ย่อยสลายง่าย ช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างสมดุล ปรับปรุงดิน ให้มีสภาพร่วนซุย อ่อนนุ่ม อุ้มน้ำ ระบายอากาศดี ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินที่สามารถเปลี่ยนปุ๋ยเป็นแร่ธาตุอาหารที่พืชดูดซึมไปใช้ได้ เหมาะสำหรับใช้รองก้นหลุมหรือหว่านรองพื้นก่อนปลูก ในไม้ผลใช้ในช่วงฟื้นต้นหลังการเก็บเกี่ยว ช่วยเร่งใบอ่อน แตกใบใหม่พร้อมกัน งามทน ต้นแข็งแรง

N
10
P
0
K
4

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 25 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง