เฮร่า 0-25-30

สูตรสะสมอาหารของพืชก่อนการออกดอก

ปุ๋ยน้ำและฮอร์โมน

ปุ๋ยน้ำชนิดความเข้มข้นสูง สูตรสะสมอาหารของพืชก่อนการออกดอก เตรียมพลังงานไว้ใช้เมื่อติดผล ทำให้ติดผลดก ขยายขนาด เพิ่มน้ำหนัก สร้างภูมิคุ้มกันโรคและแมลง เหมาะสำหรับการฉีดพ่นทางใบ ใช้น้อย ให้ผลดีเยี่ยม

N
0
P
25
K
30

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 1 ลิตร

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง