ฟาโรห์ 20-4-4

สูตรเร่งการเจริญเติบโต ขยายต้น แบ่งเซลล์ ขยายกอ แตกใบ

ปุ๋ยน้ำและฮอร์โมน

ปุ๋ยน้ำชนิดความเข้มข้นสูง สูตรเร่งการเจริญเติบโตในระยะแรกของพืชทุกชนิด ช่วยในการสร้างราก แตกกิ่งก้าน แตกใบใหม่ สร้างลำต้นให้แข็งแรง ทนทานต่อโรค เหมาะสำหรับการฉีดพ่นทางใบ ใช้น้อย ให้ผลดีเยี่ยม

N
20
P
4
K
4

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 1 ลิตร

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง