ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 15-5-30

สูตรขยายขนาด เร่งความหวานก่อนการเก็บเกี่ยว

ปุ๋ยระบบน้ำ

ปุ๋ยสูตรพิเศษ สำหรับกระตุ้นการขยายขนาดผล และสะสมน้ำตาลในช่วงก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต ช่วยในการเร่งความหวาน ขยายขนาดผลให้ใหญ่ขึ้น ผิวสวย สีสด สามารถใช้ได้ทั้งฉีดพ่นทางใบ ปล่อยกับระบบน้ำ และหว่านทางดิน ละลายน้ำได้ดี พืชดูดซึมไปใช้ได้ไว ใช้ได้ดีในพืชหลายชนิด โดยเฉพาะไม้ผล และผักกินผล

N
15
P
5
K
30

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 25 กิโลกรัม

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว