โดมิโน

สารพัฒนาการเจริญเติบโต

ปุ๋ยน้ำและฮอร์โมน

เป็นสารที่ค้นพบใหม่จากนักวิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ช่วยทำให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพสำหรับพืชที่มีหัวใต้ดิน เช่น หอมใหญ่ หอมแดง กระเทียม มันสำประหลัง มันเทศ มันฝรั่ง เผือก แห้ว ขิง เมื่อฉีดโดมิโนลงในพืชแล้ว จะดูดซึมเข้าสู่เซลล์ของพืช ช่วยทำให้การลงหัวได้ดี น้ำหนักเพิ่ม คุณภาพดีสำหรับพืชที่มีผล เช่น ส้ม ทุเรียน องุ่น ลิ้นจี่ มะเขือเทศ พริก ข้าว ถั่วต่างๆ ฯลฯ ช่วยทำให้ติดผลดก ป้องกันดอก ฝัก และเมล็ดหลุดร่วง

N
0
P
0
K
0

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล

ขนาดบรรจุ :

  • 1 ลิตร

ธาตุอาหารอื่นๆ :

  • โมโนแซ็กคาไรด์ 20 % w/v
  • กรดอะมิโน 30 % w/v

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว