ดีสโซลวีน เหล็ก อีดีดีเฮทเอ

ธาตุอาหารรอง-เสริม

ธาตุเหล็ก (Iron) ในรูปคีเลท EDDHA เข้มข้น 5 เปอร์เซ็นต์ (ความสามารถในการคงรูปคีเลตที่ pH 3.5 - 10.0) เนื้อสีดำ ละลายน้ำดี ช่วยป้องกันการขาดธาตุเหล็กในพืช โดยเฉพาะพืชที่ปลูกในดินด่าง ดินปูน ดินแน่นทึบ และดินที่มีฟอสฟอรัสมากเกินไป ผลิตด้วยกรรมวิธี ฟรีซดราย (FREEZ DRIED) ทำให้มีความบริสุทธิ์สูง ช่วยนำประจุอิออนของธาตุอาหารให้แทรกซึมเข้าสู่รากฝอย และปากใบพืชได้ง่ายและรวดเร็ว พืชจึงสามารถนำไปใช้ได้ทันที เหมาะสำหรับการฉีดพ่นทางใบ ทางระบบน้ำหยด และปลูกพืชไฮโดรโพนิกส์

N
0
P
0
K
0

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ | ไฮโดรโพนิกส์

ขนาดบรรจุ :

  • 100 กรัม
  • 500 กรัม
  • 1 กิโลกรัม
  • 25 กิโลกรัม

ธาตุอาหารอื่นๆ :

  • เหล็ก ุ5 %

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว