สก็อตเวท

สินค้าอื่นๆ

น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพชนิดเข้มข้น สามารถใช้ได้ทั้งฉีดพ่นทางใบและปล่อยทางระบบน้ำ ช่วยให้ปุ๋ยหรือสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแผ่กระจายและซึมผ่านทุกส่วนของลำต้นได้มากขึ้น ปลอดภัยกับพืช และสิ่งแวดล้อม ไม่มีสารตกค้าง สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด

N
0
P
0
K
0

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 1 ลิตร

ธาตุอาหารอื่นๆ :

  • Nonyl Phenol Ethoxylate 100% w/v

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง