โบโรเน็ท

ธาตุอาหารรอง-เสริม

โบรอน ชนิดเม็ดละลายช้า (SLOW RELEASE) ปลดปล่อยธาตุอาหารต่อเนื่องนาน 3 เดือน ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของผนังเซลล์ เพิ่มความแข็งแรงให้ราก ทำให้แตกรากได้ดี หาอาหารได้มาก ช่วยในการสร้างยอด ทำให้แตกยอดใหม่ได้เร็ว ช่วยผสมเกสรขณะดอกบานจึงทำให้พืชติดลูกดก ขั้วเหนียว ทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ป้องกันอาการผลแตก ไส้กลวง ทำให้เนื้อแน่น เพิ่มคุณภาพผลผลิต เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด โดยเฉพาะไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับ

N
0
P
0
K
0

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 1 กิโลกรัม
  • 22.70 กิโลกรัม

ธาตุอาหารอื่นๆ :

  • โบรอน 10 %

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว