พีทมอส (TRAY SUBSTRATE)

สินค้าอื่นๆ

พีทมอสคุณภาพสูง จากแหล่งพีทมอสที่ดีที่สุดของโลก (ประเทศเยอรมันนี) เนื้อละเอียด มีความเป็นกรด-ด่างปานกลาง อุ้มน้ำดีมาก จึงเหมาะสำหรับใช้เพาะเมล็ดผัก และไม้ดอกไม้ประดับ ประกอบด้วย WHITE PEAT BLACK PEAT และธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช ช่วยให้เมล็ดงอกได้ไว สม่ำเสมอ ต้นกล้าแข็งแรง

N
0
P
0
K
0

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ | ไฮโดรโพนิกส์

ขนาดบรรจุ :

  • 70 ลิตร

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง