ซีเฟรซ

เปิดตาดอก เพิ่มการแตกราก แก้ปัญหาต้นโทรม ฟื้นต้น บำรุงใบ ใช้ได้กับพืชทุกชนิด

ปุ๋ยน้ำและฮอร์โมน

เป็นสารอินทรีย์ผลิตจากสาหร่ายทะเล ประกอบด้วยสารไซโตไคนิน กรดอัลจีนิค ธาตุอาหารรอง อาหารเสริม กรดอะมิโนนานาชนิด และสารประกอบที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช ใช้ฉีดพ่นทางใบหรือราดทางดิน พืชสามารถดูดกินนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว เป็นประโยชน์ต่อพืชโดยตรง ช่วยกระตุ้นการแตกใบอ่อน ส่งเสริมการสร้างตาดอก เพิ่มจำนวนและขนาดของดอก ทำให้ดอกสมบูรณ์ ติดผลดี เพิ่มขนาดผล เพิ่มคุณภาพผลผลิต ช่วยส่งเสริมการสร้างระบบรากของพืช ทำให้รากพืชดูดกินธาตุอาหารได้ดี ช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ด ทำให้งอกและแตกรากได้เร็ว อีกทั้งยังช่วยให้ทนทานต่อสภาวะอากาศผิดปกติและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงได้ดีเป็นพิเศษ

N
0
P
0
K
0

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 100 ซีซี
  • 500 ซีซี
  • 1 ลิตร
  • 4 ลิตร
  • 18 ลิตร

ธาตุอาหารอื่นๆ :

  • กรดอะมิโน 3% w/v
  • สาหร่ายเข้มข้น (Ascophyllum nodosum) 20% w/v

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง