เพาว์เวอร์จี 0-25-30

ปุ๋ยน้ำและฮอร์โมน

ช่วยในการสร้างรากใหม่ และการสะสมอาหารของพืช สร้างความสมบูรณ์แข็งแรงแก่พืช ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี เพิ่มผลผลิต

N
0
P
25
K
30

เหมาะสำหรับ :

พืชไร่/ธัญพืช | พืชผัก | ไม้ผล | ไม้ดอกไม้ประดับ

ขนาดบรรจุ :

  • 500 ซีซี
  • 1 ลิตร
  • 18 ลิตร

ระยะการเจริญเติบโต :


ย้ายต้นกล้า

เจริญทาง
ลำต้น/และใบ

ออกดอก
และติดผล

ขยาย
ขนาดผล

ก่อนเก็บเกี่ยว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง