ปุ๋ยเม็ด

ยูซีเอส 27-0-0

ปุ๋ยเม็ดคอมปาวด์แฝดคูณสาม พลังไนโตรเจน แคลเซียม แล...

ชาลีเฟรท 12-6-24

ปุ๋ยเม็ดซุปเปอร์ไนเตรทคุณภาพสูง สีเขียวมรกต จาก SQ...

12-0-46

ปุ๋ยเม็ดคุณภาพสูงจาก SQM ประเทศชิลี ผู้ผลิตปุ๋ยโพแ...

ชาลีเฟรท 13-0-30+แคลเซียม

ปุ๋ยเม็ดคุณภาพสูงสีเหลืองทอง สูตรเร่งผลผลิต ช่วยใน...

12-0-45 โพแทสเซียมไนเตรท

ปุ๋ยเม็ดคุณภาพสูงจาก SQM ประเทศชิลี ผู้ผลิตปุ๋ยโพแ...

0-0-60 MOP (โพแทสเซียมคลอไรด์ ชนิดเม็ดสีแดง)

ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ ชนิดเม็ดสีแดง ผลิตด้วยเทคโนโ...

ชาลีเฟรท 10-0-4

นวัตกรรมใหม่ของปุ๋ยเคมีอินทรีย์ เพื่อเพิ่มผลผลิต ...

แคลเซียมไนเตรท 15-0-0

ปุ๋ยแคลเซียมไนเตรท รูปแบบเม็ด สำหรับหว่านทางดิน ผล...