ปุ๋ยระบบน้ำ

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 25-7-7

สูตรไนโตรเจนสูง ช่วยในการบำรุงราก ลำต้น และใบ ให้ม...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 16-16-16

ปุ๋ยคุณภาพสูตรเสมอ สำหรับบำรุงทุกส่วนของพืชอย่างสม...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 14-14-21

ปุ๋ยสูตรคุณภาพ ช่วยกระตุ้นกระบวนการสร้างและสะสมแป้...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 12-10-18

ช่วยเร่งการสร้างเซลล์เนื้อเยื่อและให้พลังงานกับพืช...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 16-8-18

ปุ๋ยสูตรคุณภาพ ช่วยในการขยายลูก เร่งความหวานในพืชต...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 15-5-20

ปุ๋ยสูตรพิเศษ สำหรับกระตุ้นการขยายขนาดผล และสะสมน้...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 20-8-20

ปุ๋ยสูตรพิเศษสำหรับเร่งความหวานในอ้อยอายุ 6 เดือนข...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 15-5-30

ปุ๋ยสูตรพิเศษ สำหรับกระตุ้นการขยายขนาดผล และสะสมน้...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 12-5-40

ปุ๋ยสูตรพิเศษ สำหรับกระตุ้นการขยายขนาดผล และสะสมน้...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 30-10-10

สูตรไนโตรเจนสูง ช่วยในการบำรุงราก ลำต้น และใบ ให้ม...

ชาลีเฟอร์ติ เอ็กซ์ซีรีส์ 30-5-5

ปุ๋ยระบบน้ำสูตรไนโตรเจนสูง ช่วยในการบำรุงราก ลำต้น...

ชาลีเฟอร์ติ เอ็กซ์ซีรีส์ 18-6-18

ปุ๋ยระบบน้ำสูตรพิเศษสำหรับเร่งความหวานในไม้ผล ช่วย...

ชาลีเฟอร์ติ เอ็กซ์ซีรีส์ 10-9-16

ปุ็ยระบบน้ำสูตรพิเศษ ช่วยเร่งการสร้างเซลล์เนื้อเยื...

ชาลีเฟอร์ติ เอ็กซ์ซีรีส์ 14-14-14

ปุ๋ยระบบน้ำสูตรเสมอ สำหรับบำรุงทุกส่วนของพืชอย่างส...