ปุ๋ยพ่นทางใบ

ชาลีเฟรท 30-10-10+TE

สูตรเร่งการเจริญเติบโตในระยะแรกของพืชทุกชนิด ช่วยใ...

ชาลีเฟรท 20-20-20+TE

สูตรเสมอใช้เร่งการเจริญเติบโตอย่างสมดุลของลำต้น ใบ...

ชาลีเฟรท 10-50-10+TE

สูตรฟอสฟอรัสสูง ช่วยสร้างสารให้พลังงานในพืช เหมาะอ...

ชาลีเฟรท 6-30-30

สูตรฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง เพื่อใช้เร่งคุณภาพของ...

ชาลีเฟรท 10-20-30+TE

สูตรเร่งคุณภาพผลผลิตเพื่อเพิ่มการตอบสนองและเสริมคุ...

โปร 30-10-10+TE

สูตรเร่งการเจริญเติบโตในระยะแรกของพืชทุกชนิด ช่วยใ...

โปร 20-20-20+TE

สูตรเสมอใช้เร่งการเจริญเติบโตอย่างสมดุลของลำต้น ใบ...

โปร 10-50-10+TE

สูตรฟอสฟอรัสสูง ช่วยสร้างสารให้พลังงานในพืช เหมาะอ...

โปร 6-30-30+TE

สูตรฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง เพื่อใช้เร่งคุณภาพของ...

โปร 10-20-30+TE

สูตรเร่งคุณภาพผลผลิตเพื่อเพิ่มการตอบสนองและเสริมคุ...

นิวตริไซ 27-20-10+TE

สูตรบำรุงต้น เร่งการเจริญเติบโตในระยะแรกของพืชทุกช...

นิวตริไซ 20-20-20+TE

ปุ๋ยสูตรเสมอที่มีธาตุอาหารหลักและอาหารเสริมที่จำเป...

นิวตริไซ 12-3-42+TE

สูตรพิเศษที่มีไนโตรเจนและโพแทสเซียมสูง ช่วยให้ต้นโ...

นิวตริไซ 10-52-13+TE

ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก และอาหารเสริมที่พืชต้องการ...

นิวตริไซ 15-30-15+TE

สูตรช่วยสะสมอาหารก่อนการออกดอกเพื่อให้พืชสร้างตาดอ...

นิวตริไซ 16-21-27+TE

บำรุงต้นและราก ช่วยให้ต้นโตไว แข็งแรง ทนทานโรค เร่...

นิวตริไซ 10-20-30+TE

สูตรเร่งคุณภาพผลผลิต ซึ่งมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อกา...