ปุ๋ยน้ำและฮอร์โมน

ฟาโรห์ 20-4-4

ปุ๋ยน้ำชนิดความเข้มข้นสูง สูตรเร่งการเจริญเติบโตใน...

เฮร่า 0-25-30

ปุ๋ยน้ำชนิดความเข้มข้นสูง สูตรสะสมอาหารของพืชก่อนก...

ไอซิส 4-20-20

ปุ๋ยน้ำชนิดความเข้มข้นสูง สูตรเร่งคุณภาพของผลผลิต ...

ฮอรัส 13-13-13

ปุ๋ยน้ำชนิดความเข้มข้นสูง สูตรเสมอมีธาตุอาหารหลักข...

วีเจททอล กรีน

วีเจททอล กรีน เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เกิดจากกระบว...

ไบโอสตาร์

ไบโอสตาร์ ประกอบด้วย : น้ำตาลโพลีแซคคาไรด์ โปรตีน...

โปรฟิกซ์-เอ็น

ช่วยส่งเสริมการสร้างตาดอกพืช เป็นส่วนประกอบของคลอโ...

โปรฟิกซ์-เอ็น

ช่วยส่งเสริมการสร้างตาดอก เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิ...

โปรโซมิน

ช่วยส่งเสริมการสร้างตาดอกพืช เป็นส่วนประกอบของคลอโ...

ซูบร้าโปร

ธาตุอาหารรอง และอาหารเสริมสูตรน้ำ สำหรับนาข้าว เร่...

เอ็ดเวิร์ด

เป็นสารเร่งราก ประกอบด้วยวิตามินบี 1 ช่วยสร้างระบบ...

คัลโปร

ป้องกันการขาดธาตุแคลเซียมและโบรอน ช่วยในการแบ่งเซล...

โปรซีวีด

ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศแคนาดา สารสกัดจากสาหร่ายทะ...

ซีเฟรซ

เป็นสารอินทรีย์ผลิตจากสาหร่ายทะเล ประกอบด้วยสารไซโ...

ซูการ์-ดี

ผลิตภัณฑ์พิเศษ โดยเพิ่มสารโพลีเอส (แป้งและน้ำตาล) ...

บีบีการ์

ผลิตภัณฑ์พิเศษ โดยเพิ่มสารโพลีเอส (แป้งและน้ำตาล) ...

ชาลีเฟรท 16-8-8

ปุ๋ยน้ำชนิดความเข้มข้นสูง สูตรเร่งการเจริญเติบโต ช...

ชาลีเฟรท 0-22-25

ปุ๋ยน้ำชนิดความเข้มข้นสูง มีสารแอนตี้เทนชั่นช่วยใน...

เพาว์เวอร์จี 0-25-30

ช่วยในการสร้างรากใหม่ และการสะสมอาหารของพืช สร้างค...

โดมิโน

เป็นสารที่ค้นพบใหม่จากนักวิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับพื...

โปรมีล่า

สารช่วยลงหัวในพืชหัว เช่น หอม กระเทียม มันฝรั่ง มั...

มันตี้-ซิงค์

ช่วยในการสร้างสารควบคุมการเจริญเติบโต (Auxin) ที่ป...

มันตี้แม็ก

ปุ๋ยน้ำแมกนีเซียม (MAGNESIUM) เข้มข้น 5 เปอร์เซ็น...

มันตี้แม็กซิงค์

ปุ๋ยน้ำชนิดเข้มข้น มีสว่นประกอบของธาตุแมกนีเซียม (...