ผลิตภัณฑ์

13-0-46 K-PLUS (โพแทสเซียมไนเตรท)

ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท ชนิดความบริสุทธิ์สูง เกล็ดขาว...

13-0-46 K (โพแทสเซียมไนเตรท)

ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท เกล็ดขาวละเอียด ผลิตด้วยเทคโน...

Ultrasoline 13-0-46 (โพแทสเซียมไนเตรท)

ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท ผสมธาตุไอโอดีน จากบริษัท SQM...

0-52-34 MKP (โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต)

ปุ๋ยคุณภาพสูง เกล็ดขาวใส ละลายน้ำง่าย ไม่มีตะกอน พ...

15-0-0 (แคลเซียมไนเตรท)

ปุ๋ยคุณภาพจาก ADOB ประเทศโปแลนด์ ผลิตด้วยเครื่องจั...

15-0-0 (แคลเซียมไนเตรท)

ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ให้มีความบริสุทธิสูง...

11-0-0 (แมกนีเซียมไนเตรท)

ผลิตด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบพิเศษให้มีความบริสุทธิ์ส...

ทีจียู 46-0-0

ยูเรียทีจียู ไข่มุก อาราเบียน (UREA ARABIA PEARL) ...

โปร  ทีจียู 46-0-0

โปรทีจียู ไข่มุก อาราเบียน (UREA ARABIA PEARL) เม็...

0-40-54 TKPP (เตตระโพแทสเซียม ไพโรฟอสเฟต)

ปุ๋ยคุณภาพสูงจากประเทศเยอรมันนี เกล็ดขาวละเอียด ละ...

12-61-0 MAP (โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต)

ปุ๋ยคุณภาพสูง เกล็ดขาวใส ละลายน้ำได้ดี ไม่มีตะกอน ...

0-0-50 SOP (โพแทสเซียมซัลเฟต)

ปุ๋ยคุณภาพสูงจาก SQM ประเทศชิลี ซึ่งเป็นแหล่งผลิต...

0-0-60 MOP (โพแทสเซียมคลอไรด์ ชนิดเกล็ดสีขาว)

ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ ชนิดเกล็ดสีขาว ผลิตด้วยเทคโน...

ชาลีเฟรท 30-10-10+TE

สูตรเร่งการเจริญเติบโตในระยะแรกของพืชทุกชนิด ช่วยใ...

ชาลีเฟรท 20-20-20+TE

สูตรเสมอใช้เร่งการเจริญเติบโตอย่างสมดุลของลำต้น ใบ...

ชาลีเฟรท 10-50-10+TE

สูตรฟอสฟอรัสสูง ช่วยสร้างสารให้พลังงานในพืช เหมาะอ...

ชาลีเฟรท 6-30-30

สูตรฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง เพื่อใช้เร่งคุณภาพของ...

ชาลีเฟรท 10-20-30+TE

สูตรเร่งคุณภาพผลผลิตเพื่อเพิ่มการตอบสนองและเสริมคุ...

โปร 30-10-10+TE

สูตรเร่งการเจริญเติบโตในระยะแรกของพืชทุกชนิด ช่วยใ...

โปร 20-20-20+TE

สูตรเสมอใช้เร่งการเจริญเติบโตอย่างสมดุลของลำต้น ใบ...

โปร 10-50-10+TE

สูตรฟอสฟอรัสสูง ช่วยสร้างสารให้พลังงานในพืช เหมาะอ...

โปร 6-30-30+TE

สูตรฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูง เพื่อใช้เร่งคุณภาพของ...

โปร 10-20-30+TE

สูตรเร่งคุณภาพผลผลิตเพื่อเพิ่มการตอบสนองและเสริมคุ...

นิวตริไซ 27-20-10+TE

สูตรบำรุงต้น เร่งการเจริญเติบโตในระยะแรกของพืชทุกช...

นิวตริไซ 20-20-20+TE

ปุ๋ยสูตรเสมอที่มีธาตุอาหารหลักและอาหารเสริมที่จำเป...

นิวตริไซ 12-3-42+TE

สูตรพิเศษที่มีไนโตรเจนและโพแทสเซียมสูง ช่วยให้ต้นโ...

นิวตริไซ 10-52-13+TE

ประกอบด้วยธาตุอาหารหลัก และอาหารเสริมที่พืชต้องการ...

นิวตริไซ 15-30-15+TE

สูตรช่วยสะสมอาหารก่อนการออกดอกเพื่อให้พืชสร้างตาดอ...

นิวตริไซ 16-21-27+TE

บำรุงต้นและราก ช่วยให้ต้นโตไว แข็งแรง ทนทานโรค เร่...

นิวตริไซ 10-20-30+TE

สูตรเร่งคุณภาพผลผลิต ซึ่งมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อกา...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 25-7-7

สูตรไนโตรเจนสูง ช่วยในการบำรุงราก ลำต้น และใบ ให้ม...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 16-16-16

ปุ๋ยคุณภาพสูตรเสมอ สำหรับบำรุงทุกส่วนของพืชอย่างสม...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 14-14-21

ปุ๋ยสูตรคุณภาพ ช่วยกระตุ้นกระบวนการสร้างและสะสมแป้...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 12-10-18

ช่วยเร่งการสร้างเซลล์เนื้อเยื่อและให้พลังงานกับพืช...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 16-8-18

ปุ๋ยสูตรคุณภาพ ช่วยในการขยายลูก เร่งความหวานในพืชต...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 15-5-20

ปุ๋ยสูตรพิเศษ สำหรับกระตุ้นการขยายขนาดผล และสะสมน้...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 20-8-20

ปุ๋ยสูตรพิเศษสำหรับเร่งความหวานในอ้อยอายุ 6 เดือนข...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 15-5-30

ปุ๋ยสูตรพิเศษ สำหรับกระตุ้นการขยายขนาดผล และสะสมน้...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 12-5-40

ปุ๋ยสูตรพิเศษ สำหรับกระตุ้นการขยายขนาดผล และสะสมน้...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 30-10-10

สูตรไนโตรเจนสูง ช่วยในการบำรุงราก ลำต้น และใบ ให้ม...

ชาลีเฟอร์ติ เอ็กซ์ซีรีส์ 30-5-5

ปุ๋ยระบบน้ำสูตรไนโตรเจนสูง ช่วยในการบำรุงราก ลำต้น...

ชาลีเฟอร์ติ เอ็กซ์ซีรีส์ 18-6-18

ปุ๋ยระบบน้ำสูตรพิเศษสำหรับเร่งความหวานในไม้ผล ช่วย...

ชาลีเฟอร์ติ เอ็กซ์ซีรีส์ 10-9-16

ปุ็ยระบบน้ำสูตรพิเศษ ช่วยเร่งการสร้างเซลล์เนื้อเยื...

ชาลีเฟอร์ติ เอ็กซ์ซีรีส์ 14-14-14

ปุ๋ยระบบน้ำสูตรเสมอ สำหรับบำรุงทุกส่วนของพืชอย่างส...

ยูซีเอส 27-0-0

ปุ๋ยเม็ดคอมปาวด์แฝดคูณสาม พลังไนโตรเจน แคลเซียม แล...

ชาลีเฟรท 12-6-24

ปุ๋ยเม็ดซุปเปอร์ไนเตรทคุณภาพสูง สีเขียวมรกต จาก SQ...

12-0-46

ปุ๋ยเม็ดคุณภาพสูงจาก SQM ประเทศชิลี ผู้ผลิตปุ๋ยโพแ...

ชาลีเฟรท 13-0-30+แคลเซียม

ปุ๋ยเม็ดคุณภาพสูงสีเหลืองทอง สูตรเร่งผลผลิต ช่วยใน...

12-0-45 โพแทสเซียมไนเตรท

ปุ๋ยเม็ดคุณภาพสูงจาก SQM ประเทศชิลี ผู้ผลิตปุ๋ยโพแ...

0-0-60 MOP (โพแทสเซียมคลอไรด์ ชนิดเม็ดสีแดง)

ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ ชนิดเม็ดสีแดง ผลิตด้วยเทคโนโ...

ชาลีเฟรท 10-0-4

นวัตกรรมใหม่ของปุ๋ยเคมีอินทรีย์ เพื่อเพิ่มผลผลิต ...

แคลเซียมไนเตรท 15-0-0

ปุ๋ยแคลเซียมไนเตรท รูปแบบเม็ด สำหรับหว่านทางดิน ผล...

ไอเพอเรน 11-44-11

ปุ๋ยสูตรช่วยพัฒนาระบบราก และสะสมอาหารช่วงก่อนออกดอ...

ไอเพอเรน 20-13-20

ปุ๋ยสูตรช่วยพัฒนาระบบราก และขยายผลเล็กให้ใหญ่ขึ้น ...

ชาลีเฟรท 0-60-20

กรดฟอสฟอริกในรูปเกล็ดคุณภาพสูงจากประเทศอิสราเอล ใช...

ชาลีเฟรท 0-56-36

โพแทสเซียมฟอสไฟต์ กระตุ้นการสร้างสารต้านอนุมูลอิส...

เยลโล่-วัน เอ็น แอล

อาหารเสริมสำหรับข้าว ช่วยเบ่งรวงข้าวให้ออกพร้อมกัน...

ตอง 4

อาหารเสริมสำหรับข้าว ทำให้ใบตั้งตรงลำต้นแข็งแรง เบ...

นิวไรส์

สร้างความแข็งแรงทนทานต่อโรคและการขาดธาตุอาหารของข้...

โกคลาส

ธาตุอาหารและสารอาหารที่จำเป็นสำหรับข้าว ช่วยเร่งกา...

ชาลีโกร

สูตรพิเศษสำหรับพืชหัว ในการเสริมสร้างการเจริญเติบโ...

บีน

เพิ่มการติดเมล็ดในถั่ว ทำให้ดอกดก ฝักดก เมล็ดแก่พร...

บี-พริก

เป็นอาหารเสริมสำหรับพริกโดยเฉพาะ ทำให้พริกแข็งแรง ...

บีม-กรีน

สูตรพิเศษเร่งการสร้างเนื้อ เข้าสี ขยายขนาดผล ปรับป...

ชาลีเฟรท 13-5-35

ปุ๋ยสูตรพิเศษเร่งการสร้างเนื้อ เข้าสี ขยายขนาดผล ป...

ชาลีเฟรท เฟอร์ติ 25-7-7 สูตรสำหรับสับปะรด

สูตรพิเศษสำหรับสับปะรด มีธาตุไนโตรเจนสูง เพื่อสร้า...

ฟาโรห์ 20-4-4

ปุ๋ยน้ำชนิดความเข้มข้นสูง สูตรเร่งการเจริญเติบโตใน...

เฮร่า 0-25-30

ปุ๋ยน้ำชนิดความเข้มข้นสูง สูตรสะสมอาหารของพืชก่อนก...

ไอซิส 4-20-20

ปุ๋ยน้ำชนิดความเข้มข้นสูง สูตรเร่งคุณภาพของผลผลิต ...

ฮอรัส 13-13-13

ปุ๋ยน้ำชนิดความเข้มข้นสูง สูตรเสมอมีธาตุอาหารหลักข...

วีเจททอล กรีน

วีเจททอล กรีน เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เกิดจากกระบว...

ไบโอสตาร์

ไบโอสตาร์ ประกอบด้วย : น้ำตาลโพลีแซคคาไรด์ โปรตีน...

โปรฟิกซ์-เอ็น

ช่วยส่งเสริมการสร้างตาดอกพืช เป็นส่วนประกอบของคลอโ...

โปรฟิกซ์-เอ็น

ช่วยส่งเสริมการสร้างตาดอก เป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิ...

โปรโซมิน

ช่วยส่งเสริมการสร้างตาดอกพืช เป็นส่วนประกอบของคลอโ...

ซูบร้าโปร

ธาตุอาหารรอง และอาหารเสริมสูตรน้ำ สำหรับนาข้าว เร่...

เอ็ดเวิร์ด

เป็นสารเร่งราก ประกอบด้วยวิตามินบี 1 ช่วยสร้างระบบ...

คัลโปร

ป้องกันการขาดธาตุแคลเซียมและโบรอน ช่วยในการแบ่งเซล...

โปรซีวีด

ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศแคนาดา สารสกัดจากสาหร่ายทะ...

ซีเฟรซ

เป็นสารอินทรีย์ผลิตจากสาหร่ายทะเล ประกอบด้วยสารไซโ...

ซูการ์-ดี

ผลิตภัณฑ์พิเศษ โดยเพิ่มสารโพลีเอส (แป้งและน้ำตาล) ...

บีบีการ์

ผลิตภัณฑ์พิเศษ โดยเพิ่มสารโพลีเอส (แป้งและน้ำตาล) ...

ชาลีเฟรท 16-8-8

ปุ๋ยน้ำชนิดความเข้มข้นสูง สูตรเร่งการเจริญเติบโต ช...

ชาลีเฟรท 0-22-25

ปุ๋ยน้ำชนิดความเข้มข้นสูง มีสารแอนตี้เทนชั่นช่วยใน...

เพาว์เวอร์จี 0-25-30

ช่วยในการสร้างรากใหม่ และการสะสมอาหารของพืช สร้างค...

โดมิโน

เป็นสารที่ค้นพบใหม่จากนักวิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับพื...

โปรมีล่า

สารช่วยลงหัวในพืชหัว เช่น หอม กระเทียม มันฝรั่ง มั...

มันตี้-ซิงค์

ช่วยในการสร้างสารควบคุมการเจริญเติบโต (Auxin) ที่ป...

มันตี้แม็ก

ปุ๋ยน้ำแมกนีเซียม (MAGNESIUM) เข้มข้น 5 เปอร์เซ็น...

มันตี้แม็กซิงค์

ปุ๋ยน้ำชนิดเข้มข้น มีสว่นประกอบของธาตุแมกนีเซียม (...

สตีทโฟล โบรอน เอสพี

ธาตุโบรอน 17 เปอร์เซ็นต์ ในรูปของสาร POLYBORATE สี...

นิวตริเคม คอมบี-วัน

ธาตุอาหารรอง-เสริมในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น เนื้อมร...

ดีสโซลวีน เอบีซี อีดีทีเอ

ธาตุอาหารรอง-เสริมในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น เนื้อมร...

ดีสโซลวีน เอพีเอ็น

ธาตุอาหารรอง-เสริมในรูปคีเลตเข้มข้น เนื้อสีทอง ละล...

ดีสโซลวีน เอทีแซด

ธาตุอาหารรอง-เสริมในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น เนื้อมร...

ดีสโซลวีน เหล็ก อีดีทีเอ

ธาตุเหล็ก (Iron) ในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น 13 เปอร์เ...

ดีสโซลวีน เหล็ก ดีทีพีเอ

ธาตุเหล็ก (Iron) ในรูปคีเลท DTPA เข้มข้น 11 เปอร์เ...

ดีสโซลวีน เหล็ก อีดีดีเฮทเอ

ธาตุเหล็ก (Iron) ในรูปคีเลท EDDHA เข้มข้น 5 เปอร์เ...

ดีสโซลวีน ซิงค์ อีดีทีเอ

ธาตุสังกะสี (ZINC) ในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น 14 เปอร...

ดีสโซลวีน คอปเปอร์ อีดีทีเอ

ธาตุทองแดง (COPPER) ในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น 14 เปอ...

ดีสโซลวีน อี-แมกนีเซียม

ธาตุแมกนีเซียม (MAGNESIUM) ในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น...

ดีสโซลวีน แมงกานีส อีดีทีเอ

ธาตุแมงกานีส (MANGANISE) ในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น 1...

ดีสโซลวีน อี-แคลเซียม-10

ธาตุแคลเซียม (CALCIUM) ในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น 10 ...

โบโรเน็ท

โบรอน ชนิดเม็ดละลายช้า (SLOW RELEASE) ปลดปล่อยธาตุ...

CHARLIFRATE HYDRO EASY

ปุ๋ยสูตรพิเศษสำหรับปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ประกอบด้วยธ...

13-0-46 K-PLUS (โพแทสเซียมไนเตรท)

ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท ชนิดความบริสุทธิ์สูง เกล็ดขาว...

13-0-46 K (โพแทสเซียมไนเตรท)

ปุ๋ยโพแทสเซียมไนเตรท เกล็ดขาวละเอียด ผลิตด้วยเทคโน...

0-52-34 MKP (โมโนโพแทสเซียมฟอสเฟต)

ปุ๋ยคุณภาพสูง เกล็ดขาวใส ละลายน้ำง่าย ไม่มีตะกอน พ...

15-0-0 (แคลเซียมไนเตรท)

ปุ๋ยคุณภาพจาก ADOB ประเทศโปแลนด์ ผลิตด้วยเครื่องจั...

15-0-0 (แคลเซียมไนเตรท)

ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ให้มีความบริสุทธิสูง...

12-61-0 MAP (โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต)

ปุ๋ยคุณภาพสูง เกล็ดขาวใส ละลายน้ำได้ดี ไม่มีตะกอน ...

0-0-50 SOP (โพแทสเซียมซัลเฟต)

ปุ๋ยคุณภาพสูงจาก SQM ประเทศชิลี ซึ่งเป็นแหล่งผลิต...

0-0-60 MOP (โพแทสเซียมคลอไรด์)

ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ ชนิดเกล็ดสีขาว ผลิตด้วยเทคโน...

11-0-0 (แมกนีเซียมไนเตรท)

ผลิตด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบพิเศษให้มีความบริสุทธิ์ส...

สตีทโฟล โบรอน เอสพี

ธาตุโบรอน 17 เปอร์เซ็นต์ ในรูปของสาร POLYBORATE สี...

นิวตริเคม คอมบี-1

ธาตุอาหารรอง-เสริมในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น เนื้อมร...

ดีสโซลวีน เอบีซี อีดีทีเอ

ธาตุอาหารรอง-เสริมในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น เนื้อมร...

ดีสโซลวีน เอพีเอ็น

ธาตุอาหารรอง-เสริมในรูปคีเลตเข้มข้น เนื้อสีทอง ละล...

ดีสโซลวีน เอทีแซด

ธาตุอาหารรอง-เสริมในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น เนื้อมร...

ดีสโซลวีน เหล็ก อีดีทีเอ

ธาตุเหล็ก (Iron) ในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น 13 เปอร์เ...

ดีสโซลวีน เหล็ก ดีทีพีเอ

ธาตุเหล็ก (Iron) ในรูปคีเลท DTPA เข้มข้น 11 เปอร์เ...

ดีสโซลวีน เหล็ก อีดีดีเฮทเอ

ธาตุเหล็ก (Iron) ในรูปคีเลท EDDHA เข้มข้น 5 เปอร์เ...

ดีสโซลวีน ซิงค์ อีดีทีเอ

ธาตุสังกะสี (ZINC) ในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น 14 เปอร...

ดีสโซลวีน คอปเปอร์ อีดีทีเอ

ธาตุทองแดง (COPPER) ในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น 14 เปอ...

ดีสโซลวีน แมงกานีส อีดีทีเอ

ธาตุแมงกานีส (MANGANISE) ในรูปคีเลท EDTA เข้มข้น 1...

พีทมอส  (TRAY SUBSTRATE)

พีทมอสคุณภาพสูง จากแหล่งพีทมอสที่ดีที่สุดของโลก (ป...

ดินประสิว

ใช้ผสมยาฆ่าหญ้า ช่วยเพิ่มฤทธิ์ยา เร่งให้หญ้าตายเร็...

สก็อตเวท

น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพชนิดเข้มข้น สามารถใช้ได้ทั้งฉ...

สก็อตตอล

น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถใช้ได้ทั้งฉีดพ่นทางใบแ...

ซีเอชตอล

น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถใช้ได้ทั้งฉีดพ่นทางใบแ...

จับใบโปร

น้ำยาเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถใช้ได้ทั้งฉีดพ่นทางใบแ...