เกี่ยวกับเรา
About Us

บริษัท ชาลี เอสพีซี จำกัด

ชาลีเฟรท
 

บริษัท ชาลีเอสพีซี จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ย ภายใต้ชื่อ “ชาลีเฟรท” สำนักงานตั้งอยู่ที่ ถนนลาดพร้าว ซอย 138 และมีโรงงานผลิตปุ๋ยตั้งอยู่ที่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่พัฒนาตามโครงการ EEC โรงงานมีพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร

บริษัทนำเข้าวัตถุดิบเกรดพรีเมี่ยมจากหลากหลายประเทศ และ เป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการผลิตปุ๋ยเกล็ดละลายน้ำแห่งแรก ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการผลิต และผสมปุ๋ยหลัก จากบริษัท Sackett ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเครื่องจักร ที่ได้รับความนิยมและใช้แพร่หลายทั่วโลก ทำการผลิตทั้งปุ๋ยกระสอบใหญ่ และสินค้าแบ่งบรรจุสำเร็จรูป มีกำลังการผลิต ปุ๋ยเคมีทางใบ มากกว่า 8,000 ตันต่อปี มีกิจกรรมการขายกว่า 14,000 ตันต่อปี โดยจำหน่ายภายในประเทศ 80% และส่งออกไปต่างประเทศ เช่น เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บังคลาเทศ ญี่ปุน เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย

นอกจากนี้บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015

สินค้าของบริษัทภายใต้ชื่อ “ชาลีเฟรท” เป็นปุ๋ยเกรดดี มีคุณภาพ สำหรับผัก ไม้ผล ไม้ดอก และพืชชนิดต่างๆ เพื่อเกษตรกร ที่ต้องการ ผลผลิตดีมีคุณภาพ ได้ขนาด และรสชาติ เป็นที่ต้องการของตลาดในประเทศ และมาตรฐานการส่งออก

ชาลีเฟรท

ชาลีเฟรท

ปุ๋ยเกรดดี มีคุณภาพ